Běh Dolem 9. květen

Start a cíl probíhají v dnes již opuštěném těžebním areálu společnosti OKD. 99% trasy závodu pak vede na poddolovaném území.