Královský běh Kujebinou

Běh historickou částí města a přilehlými parky.